Naše služby

Nabízíme komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mezd a zpracování daní pro právnické a fyzické osoby.

Hledáte jiné účetnické služby? Ozvěte se nám, rádi Vám vyjdeme vstříc!

Účetnictví a daňová evidence

 • Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby
 • Zpracování přiznání k jednotlivým daním existujícím v ČR
 • Průběžné reportování stavu účetnictví pro potřeby manažerského účetnictví
 • Sledování stavu pohledávek a závazků v návaznosti na cash flow
 • Komunikace s úřady a zastupování na daňových kontrolách
 • Zajišťování auditů a odkladů pro podání daňového přiznání
 • Vypracování analýz a příprava podkladů při žádosti o úvěr
 • Vypracování statistických výkazů
 • Zaškolení kontaktních osob

Na základě klientem dodaných podkladů dochází k jejich zpracování v naší kanceláři zadáním do účetního programu. Po uzavření účetního období obdrží klient všechny doklady za celé období řádně a přehledně zarchivované a všechny sestavy (rozvahu, výsledovku, předvahu, účtovou osnovu, inventuru účtů, hlavní knihu a účetní deník) na CD.

Personalistika a mzdy

 • Komplexní vedení personální a mzdové agendy
 • Personální poradenství
 • Zastupování před orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami
 • Zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ
 • Vyhotovení pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • Vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, výplatních listin
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Zpracování převodních příkazů
 • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance

Proč se rozhodnout pro Finada Consulting?


 • Přizpůsobíme se chodu Vašeho podnikání a flexibilně reagujeme na změny, které s ním neodmyslitelně souvisí.
 • Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti daní a účetnictví dle platné legislativy.
 • Průběžně reportujeme stav účetnictví pro potřeby manažerského účetnictví a sledujeme stav pohledávek a závazků v návaznosti na cash flow.
 • Na základě plné moci od klienta komunikujeme se všemi úřady elektronicky, klienty zastupujeme osobně na daňových kontrolách.
 • Spolupracujeme s daňovými poradci a auditory.

Můžeme spolupracovat na denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi. Záleží jen na Vás, jak často potřebujete reportovat stav účetnictví ke správnému chodu Vaší firmy, zpracovávat daň z přidané hodnoty nebo mzdy.


Věnujte se plně svému podnikání a starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás.

©2023 Finada Consulting s.r.o. | Komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mezd a zpracování daní pro právnické a fyzické osoby

Search